נוטלה זה בוקר טוב!

פרסום יהושע TBWA \ Yehoshua לנוטלה

שיר: בוקר של כיף 

לקוח: נוטלה
מוצר: נוטלה
משרד פרסום: יהושע TBWA \ Yehoshua
מה עשינו: טיפול בזכויות יוצרים

 
נוטלה זה בוקר טוב!